Köp- & Leveransvillkor

Priser

Samtliga priser anges utan moms och frakt, om inget annat anges. Vi reserverar oss för eventuella inmatningsfel av priser/texter samt för drastiska valutaförändringar eller force majeur.

Observera att totalpriset på beställningar med märkning, dvs. tryck, brodyr eller liknanade kan korrigeras både uppåt och nedåt beroende på faktorer du kan läsa om här.

Ingen order med märkning är bindande innan korrektur samt orderbekräftelse med korrekt pris är godkänt av kunden.

Betalningsvillkor

För företag gäller faktura 10 dagar netto efter godkänd kreditprövning. För överskriden kredittid debiteras dröjsmålsränta med 10% över gällande diskonto.

Om ingen annan överenskommelse har skett gäller förskottsbetalning för privatpersoner, UF-företag samt föreningar och samfund som saknar juridisk person.

Orderbekräftelse

Du får alltid en orderbekräftelse via e-post vid varje order. Denna bekräftelse måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Eventuella anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post.

Korrektur

Du får korrektur på alla produkter som ska förses med tryck/märkning via e-post. Korrektur måste godkännas för att produktion ska starta. Godkännande av korrektur eller förslag på eventuella ändringar gör du direkt till oss via e-post eller telefon.

Leveranstider

Normal leveranstid på produkter med tryck/märkning är 2-4 veckor efter godkänt korrektur.

Vissa produkter kan levereras snabbare mot pristillägg, så kallad expressleverans. Pristilläggets storlek beror på olika faktorer, så som exempelvis produkttyp och leverantör. Var vänlig kontakta oss för prisinformation. Din begäran om expressleverans måste bekräftas av oss innan löftet gäller. Garanterad leveranstid förutsätter tryckfärdigt original.

Produkter utan märkning levereras i regel inom 2-7 dagar.

Leveransvillkor

Vi skickar generellt med DHLs alternativt Postens företagspaket. Vi levererar till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, krig, terrorism, fel på fraktbolags bilar/flygplan eller annat transportslag, stöld, brand, konkurser, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.

Produkter

Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten.

Vi strävar alltid efter att den produktinformation du hittar på sidan ska vara korrekt och riktigt. Vi reserverar dock för att skrivfel och faktafel kan förekomma.

Vid specialfärgning av produkter, eller tryck, reserverar vi oss för en färgdifferens på 5-10% på angiven PMS-färg på grund av produktions-, material- och trycktekniska skäl. Vår ambition är dock alltid att komma så nära som möjligt den färgnyans som är beställd.

Skattefri gåva

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 360,- exklusive moms. Matprodukter är beloppet 401:- exklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50,- 75,- eller 100-årsjubileum. Jubileumsgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1080,- exklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till en varaktigt anställd antingen när den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. 50-årsdag) eller haft en längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 12000,- exklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Bytesrätt/återlämning av produkt

Bearbetade artiklar bytes ej.